Personalizovana štampa

Štampa računa, izvoda i drugih dokumenata sa varijabilnim podacima
Digitalna štampa omogućava personalizaciju dokumenta čime se kroz razvoj softverskih rešenja sprovodi masovna štampa varijabilnih dokumenata u koje spadaju računi, izovodi, opomene, direktna pošta … Mnoge firme se susreću sa situacijama kada je neophodno za kratko vreme i u definisanim rokovima poslati na adrese velikog broja klijenata različita dokumenta. Zato su personalizovanu – varijabilnu štampu i kovertiranje dokumenata telekomunikacione kompanije, banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, penzioni fondovi , komunalna preduzeća prepustili kompanijama specializovanim za tu vrstu štampe.

Tehnobiro je razvio ceo sistem usluga iz domena personalizacije, poštujući svetske standarde zaštite i bezbednosti podataka. Potvrda naše stručnosti su Ugovori sklopljeni sa komapnijama iz finansijskog sektora kao i sa Javnim komunalnim preduzećima. Uspešno smo implementirali ISO standard 27001 – zaštite i bezbednost podataka.

PERSONALIZOVANA-STAMPA

Usluga personalizovane štampe i kovertiranja dokumenata uglavnom obuhvata:

 • Prijem i obradu podataka i generisanje aplikacije,
 • OCR  papir, sa predštampom u jednoj ili više boja,
 • Koverat,  sa štampom u jednoj ili više boja,
 • Personalizovanu štampu i insertovanje dokumenta,
 • Horizontalnu i vertikalnu perforaciju
 • Mašinsko insertovanje i kovertiranje dokumenta
 • Otpremu do pošte/distributera

Naš IT tim u zavisnosti od vaših potreba razvija posebnu aplikaciju kojom Vam omogućavamo da izaberete:

 • Siguran vid dostave baze podataka putem  SFTP servera
 • Način formiranja Vaših baza podataka jer prihvatamo sve vidove dokumenata txt, Excel,xml …
 •  Format papira /dokumenta
 •  Jednostranu ili dvostranu štampu ili kombinaciju opcija
 • Smanjenje troškova generisanjem dokumenata tako da se smanji broj štampanih listova koji se odnosi na jednog klijenta i/ ili omogući njihova insertacija u jednu kovertu
 • Evidentiranje vraćenih pošiljaka i provera validnosti podataka
 • Izrada BAR koda koji Vam olakšava dalju evidenciju klijenata
 • Način slanja pošiljaka, jer možemo da ispunimo sve zahteve distributera za sortiranjem i štampom neophodnih podataka

Saradnjom sa nama ostvarijete veliki broj benefita:

1. Smanjićete troškove putem:

 • dugoročnog planiranja troškova na osnovu fiksnih cena naših usluga,  za sve vreme trajanja Ugovora o saradnji,
 • smanjenja administracije, jer mi štampamo i kovertiramo vaša poslovna dokumenta, a za sve naše usluge u toku meseca dobijate samo jedan račun
 • uštede vremena koju ostvarujete u slučaju out source štampe i kovertiranja
 • naboljeg odnosa cena/kvalitet koji imaju korisnici naših usluga,
 • naša oprema pruža mogućnost insertovanja velikog broja flajera i lifleta u jedan koverat, čime se znatno smanjuju troškovi poštarine

2. Imaćete sigurnog partnera:

 • garantovan kvalitet personalizovane štampe i kovertiranja,
 • svi poslovi se završavaju u garantovanom roku,
 • maksimalna sigurnost i tajnost vaših podataka,
 • dostupnost naših usluga 24 sata dnevno, 365 dana godišnje,
 • korišćenjem naših usluga dobijate i kompletan know- how iz ove oblasti,
 • bolji imidž vaše kompanije u očima korisnika,
 • dizajn, tekst i grafičko rešenje vašeg dokumenta.

Tehnobiro je društvo koje je usko specijalizovano za personalizovanu štampu i kovertiranje dokumenata. Takodje i društvo sa tradicijom što dokazujemo činjenicom da rastemo i usavršavamo se preko 22 godine. Naši klijenti su najčešće finansijske institucije – banke, osiguravajuća društva, penzioni fondovi… više o nama

KONTAKT PODACI

USLUGE

PERSONALIZOVANA ŠTAMPA
OFFSET ŠTAMPA
KOVERTIRANJE DOKUMENATA
SISTEMI ZAŠTITE PODATAKA

Scroll to Top