Kovertiranje dokumenata

SIGURAN PUT POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Mašinsko insertovanje i pakovanje dokumenata je rešenje za velike količine pošiljki koje treba distribuirati korisnicima u kratkom roku. Usluge kovertiranja se odnose na sve vrste materijala, bez obzira da li je štampan kod nas ili ne.
Jedini u Srbiji imamo mogućnost mašinskog insertovanja do 6 priloga uz glavni document ili višestrani glavni dokumente.

KOVERTIRANJE-DOKUMENATA

Insertovanje i kovertiranje:

  • koristimo najsavremenije uređaje velike brzine i kapaciteta pakovana
  • obezbeđen je sopstveni buck up oprme za kovertiranje
  • mogućnost kovertiranja donetog materijalak, reklama, obaveštenja
  • insertovanje vise strana dokumenta i lifleta u koverat
  • velike marketinške i promotivne mogućnosti

Integritet pošiljki:

Tehnobiro neprstano uvodi nove tehnologije i koristi razne nivoe kontrole obrade podataka čime se omogućava da se greška prilikom generisanja a samim tim i insertovanja i kovertiranja dokumenata svede na minimum.

Za potrebe kontrole i evidencije koristi se:

  • OMR sistem – grupisanje, kontrola i selekcija višestranih priloga, čime se obezbeđuje da sve strane dokumenta budu upakovane u isti koverat
  • BAR kod – na osnovu jedinstvene oznake vrši se kontorla broja odštampanih dokumenata

Vrste i formati koverata:

  • koverat za mašinsko pakovanje, maksimalnog formata A4, sa levim, desnim prozorom ili bez njega
  • crno-bela ili kolor štampa logotipa i podataka pošiljaoca, unutrašnja štampa koverte, crno-bela ili kolor, sa logotipom ( ili drugim idejnim rešenjem po nalogu korisnika )

Tehnobiro je društvo koje je usko specijalizovano za personalizovanu štampu i kovertiranje dokumenata. Takodje i društvo sa tradicijom što dokazujemo činjenicom da rastemo i usavršavamo se preko 22 godine. Naši klijenti su najčešće finansijske institucije – banke, osiguravajuća društva, penzioni fondovi… više o nama

KONTAKT PODACI

USLUGE

PERSONALIZOVANA ŠTAMPA
OFFSET ŠTAMPA
KOVERTIRANJE DOKUMENATA
SISTEMI ZAŠTITE PODATAKA

Scroll to Top